Outubro 2017

Historia da imprenta e das artes gráficas

Plan de fin de semana.

Se queres coñecer a historia da imprenta e das artes gráficas, tes que visitar a imprenta municipal de Madrid. Alí atoparás unha prensa de imprimir do século XVII e un tórculo de 1789 entre máis de 3000 pezas. Ademais dunha exposición permanente titulada A imprenta e o libro hai exposicións temporais relacionadas co libro e o mundo gráfico, talleres e outras actividades abertas ao publico.

Máis información…

https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/imprenta-municipal

http://www.madrid.es/imprentamunicipal