Blog

Historia da imprenta e das artes gráficas

Plan de fin de semana.

Se queres coñecer a historia da imprenta e das artes gráficas, tes que visitar a imprenta municipal de Madrid. Alí atoparás unha prensa de imprimir do século XVII e un tórculo de 1789 entre máis de 3000 pezas. Ademais dunha exposición permanente titulada A imprenta e o libro hai exposicións temporais relacionadas co libro e o mundo gráfico, talleres e outras actividades abertas ao publico.

Máis información…

https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/imprenta-municipal

http://www.madrid.es/imprentamunicipal

 

Marketing offline, unha ferramenta que non debes descoidar

Marketing offline, unha ferramenta que non debes descoidar.

Actualmente a maioría de negocios teñen presenza online. Con todo os usuarios esta?n tan afeitos ver anuncios (márketing online) que xa non notan a súa presenza.
Recomendámosche que utilices o márketing offline. Escolle cal é o máis beneficioso para chegar aos teus clientes potenciais: cartóns, carteis, dípticos, flyers… sorpréndeos!
Lembra que as pezas impresas, poden verse e tocarse en calquera momento, e resultar inesquecibles polo seu deseño e materiais.