All posts in: Deseño Web

Cómo crear unha tenda online

A miúdo os nosos clientes nos solicitan orzamento para a creación dunha tenda online, sen tener claro por ónde abordar o tema nin cómo se lle pode sacar o maior partido.

O primeiro que debemos ter claro cando creamos unha tenda online son os nosos obxectivos. A maioría non teñen ben definidas as súas metas e isto supón un problema grave á hora de comezar co negocio online. É por isto que se fai imprescindible crear un plan de actuación, partindo primeiro dos nosos obxectivos. ¿Qué queremos acadar? Read More