Dominio

Servizo de Rexistro de Dominio

Toda páxina web necesita un Dominio para ser identificada ou localizada. Os dominios poden ter diferentes extensións segundo a utilidade ou zona xeográfica como poden ser: .gal .es .com .eu .org .info .tv

Sempre aconsellamos rexistrar varios Dominios relacionados co sector ou o nome da empresa para que a competencia non faga uso deles. Ademais, sempre é aconsellable utilizar un nome de dominio que conteña as palabras clave que identifiquen correctamente o negocio e a través dos cales o cliente pode ser localizado nos buscadores máis comúns. Adoitamos facer un estudo de mercado para que a elección sexa máis doada para o cliente, sempre que este o necesite.

Gráficas Mera administra centos de Dominios en toda España vinculados a nuestros servidores privados, proporcionándonos una gran experiencia además de una gran seguridad para el cliente. vinculados aos nosos servidores privados, proporcionándonos unha grande experiencia ademais dunha gran seguridade para o cliente. Os Dominios xestiónaos Gráficas Mera, pero o propietario sempre é o cliente. Así o facemos constar no contrato de prestación de servizos.

Renóvanse anualmente para ter dereito sobre eles.

Consulta a dispoñibilidade dos dominios con nós

Dominios máis solicitados a Gráficas Mera

Dominios .com52%
Dominios .es45%
  • Escribe o nome que queres comprobar SEN as www (por exemplo: ferreteriapepe)
  • Despois elixe no despregable qué extensión necesitas, por exemplo .com, .es
Domainwww.