Novembro 2014

As inscripcións rexistrais nas artes gráficas: (II) O ISBN e o ISNN

O ISBN

 O ISBN (Internacional Standard Book Number) é un código internacional que identifica tanto unha edición determinada dunha obra coma o editor desta. Como o ISBN se refiere sempre a unha edición concreta, a segunda e sucesivas edicións e as reimpresións coa máis mínima variación precisan un novo ISBN.

Foi creado no Reino Unido en 1966 polas librarías e papelarías británicas W. H. Smith e chamado orixinalmente Estándar Book Numbering (en español, ‘numeración estándar de libros’), abreviado SBN. Foi adoptado como estándar internacional ISO 2108 en 1970.
Read More