Llámanos 981 27 11 26 · info@graficasmera.com

Política de Privacidade

Quen é o Responsable do Tratamento?

Identidade: GRÁFICAS MERA, S. L, B-15.237.308
Dirección: CL GAMBRINUS, 91 (15008 A CORUÑA)

Teléfono: 981 27 11 26

Correo electrónico: info@graficasmera.com

Con que finalidade tratamos os seus datos?

Os datos que nos facilita a través do formulario de contacto son tratados e incorporados a tratamentos coa finalidade de atender as consultas realizadas ou mesmo poñernos en contacto con vostede polos medios facilitados se así o solicita.

Os datos recibidos a través dun pedido trátanse coa finalidade de executar a prestación solicitada e xestionar a facturación e o cobro do servizo.

Usamos cookies na nosa páxina. Para coñecer en detalle como funcionan consulte nosa política de cookies.

Por canto tempo consérvanse os seus datos?

No caso dos datos recibidos a través do formulario de contacto, os seus datos serán conservados polo menos durante 12 meses e no caso de que se formalice unha relación de servizos conservaranse polo menos durante 5 anos. Unha vez transcorrido, en ambos os casos, o período de tempo sinalado, serán destruídos por medios que garanten que non se pode recuperar información.

Cal é a base legal que xustifica o tratamento de datos?

No caso dos datos recolleitos a través do formulario de contacto, a base legal do tratamento é a de cumprir cunha solicitude realizada polo interesado. No caso de pedidos a base legal do tratamento é a execución dun contrato.

O tratamento de datos de cookies leva a cabo en base ao interese lexítimo do Responsable do Tratamento.

A quen se comunica os seus datos?

Os datos obxecto de tratamento non serán comunicados a terceiros salvo nos supostos legalmente previstos e ademais nos casos en que dita comunicación é necesaria para poder prestar os servizos solicitados.

Cales son os seus dereitos?

O titular dos datos ten dereito a:

  • Acceder aos seus datos
  • Rectificar os seus datos
  • Suprimir os seus datos
  • Portar os seus datos a outro Responsable
  • Opoñerse a todo ou parte do tratamento
  • Limitar o uso dos seus datos persoais

En caso de non satisfacer os seus dereitos, pode presentar reclamación ante a Autoridade de Protección de Datos En C/ Jorge Juan 6, 28001, Madrid.

Última actualización: abril de 2018.